Przy wyborze okien zwykle kierujemy się funkcjonalnością, parametrami technicznymi i estetyką. Czasem jednak zamówiona stolarka nie spełnia naszych oczekiwań. Jak nie dopuścić do takiej sytuacji? Na co warto zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o wyborze producenta?

Jak kupować okna?

Okna dobrej jakości – jak je rozpoznać?

Porównując oferty producentów powinniśmy wziąć pod uwagę przede wszystkim parametry okien. Główne z nich to współczynnik izolacyjności termicznej Uw, izolacyjności dźwiękowej Rw, czy klasy profilu. Poziom strat ciepła przez okno obrazuje współczynnik Uw. Pamiętajmy, że im jest on niższy tym więcej energii pozostanie w domu. Kluczową kwestią, którą należy sprawdzić jest to czy parametr ten został przedstawiony dla całego okna ( Uw ). Zdarza się bowiem, że producenci podają wartości jedynie dla pewnych elementów okna np. szyby (Ug). Tylko współczynnik Uw pokazuje wartość rzeczywistą strat energii dla całego okna. Klasy profili oznaczane są symbolami od A do C. Profile PVC zapewniają odpowiednią statykę konstrukcji, i utrzymują szybę oraz mają pośredni wpływ na pozostałe parametry okien. Jeśli zależy nam na trwałej stolarce powinniśmy zatem zdecydować się na najwyższą klasę A, której profile mają ścianki o grubości ≥ 2,8mm. Cieńsze mogą po pewnym czasie ulegać odkształceniom.

Przy wyborze okien poza sprawdzeniem właściwości samych okien powinniśmy także zastanowić się czy ich producent jest godny zaufania. Aby to sprawdzić możemy odwiedzić stronę internetową firmy i zapoznać się z jej doświadczeniem czy nagrodami przyznanymi produktom. Dobrym sposobem jest również zasięgnięcie opinii wśród rodziny czy znajomych, którzy niedawno montowali stolarkę – radzi Grzegorz Bułat, Kierownik Działu Technologii, OKNOPLAST.

Certyfikaty i gwarancja

Niewiele osób wie, że przy zakupie okien mamy prawo domagać się wszelkich dokumentów potwierdzających ich wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie wyroby budowlane, aby mogły zostać dopuszczone do obrotu na terenie Polski muszą spełniać wymagania europejskiej normy PN-EN 14351-1. Produkty zgodne z jej wytycznymi oznaczane są symbolem CE. Deklarację CE opatrzoną pieczątką kontrolera powinien wydać nam sprzedawca. Zwróćmy również uwagę, czy dokument ten zawiera dane dotyczące parametrów technicznych i datę produkcji okna.

Jeśli decydujemy się na stolarkę, która ma spełniać dodatkowe funkcje np. energooszczędność czy podwyższona odporność na włamania warto poprosić o certyfikaty, które to potwierdzają. Dokumenty te wydaje producentom między innymi Instytut Techniki Budowlanej. Jeśli okno ich nie posiada, nie powinniśmy zakładać, że charakteryzuje się ono deklarowanymi parametrami – mówi Grzegorz Bułat z OKNOPLAST.

Jak kupować okna?

W naszym kraju producenci nie są zobowiązani do udzielania gwarancji, jeśli jednak chodzi o rzetelne firmy to jest ona normą. Warto sprawdzić czy gwarancja obejmuje całe okno czy jedynie poszczególne jego elementy np. profil czy okucia. Pamiętajmy też, że czas jej obowiązywania może się różnić dla poszczególnych części stolarki i na profil dostaniemy 7 lat, a na klamkę tylko rok. Udzielenie gwarancji jakości następuje zwykle przez wręczenie kupującemu, wraz ze sprzedawanym towarem, dokumentu gwarancyjnego, który może być w formie książeczki lub karty. W dokumencie gwarancyjnym  zawarte są warunki na jakich została udzielona gwarancja, okres jej trwania i zobowiązania producenta.

W przypadku gdy producent nie udziela gwarancji na stolarkę, a okazała się ona wadliwa konsument może dochodzić swoich praw z tytułu niezgodności towaru lub usługi z umową. Przepis ten obowiązuje przez dwa lata od zakupu i dotyczy także nieprawidłowego montażu. Wówczas obowiązek wymiany okien czy ponownego montażu leży po stronie tego, z kim zawarliśmy umowę – wyjaśnia Grzegorz Bułat z OKNOPLAST.

Umowa – co powinna zawierać?

Gdy już podejmiemy decyzję o zakupie okien nadchodzi czas na podpisanie umowy. Najczęściej zawieramy ją ze sprzedawcą, nie zaś z producentem i to od niego powinniśmy dochodzić roszczeń w przypadku jakichkolwiek problemów.

Postanowienia umowy powinny być przede wszystkim jak najbardziej precyzyjne. Koniecznie muszą się w niej znaleźć takie elementy jak data i miejsce zawarcia umowy, dane kupującego i sprzedawcy, cena i termin wykonania umowy. Dla lepszego zabezpieczenia własnych interesów warto także rozważyć zastrzeżenie kary umownej za nie dotrzymanie terminu wykonania umowy przez sprzedawcę. Bardzo ważną kwestią jest też przedmiot umowy, czyli określenie cech nabywanego towaru lub zakresu świadczonych usług np. czy przedmiot umowy obejmuje sam towar czy tez może towar z transportem i montażem. Umowę należy oczywiście sporządzić w dwóch egzemplarzach z podpisami kupującego i sprzedawcy, po jednym dla każdej ze stron.

Dobrze sformułowany dokument pozwoli nam uniknąć ewentualnych nieporozumień ze sprzedawcą czy ekipą montażową. Pamiętajmy, że prawo będzie nas chronić tylko jeśli mamy ważną umowę.

 

AKTUALNOŚCI budowlano-remontowe

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem